Pasha Sulina

Sir Charles Hartley Suite

Amenities

  • TV
  • AC
  • WiFi
  • Hotbath
  • Bathroom

Miniapartamentul Sir Charles Hartley – Inginer șef al lucrărilor Canalului Sulina

Miniapartamentul Sir Charles Hartley este situat în corpul vechi, la etaj, și are acces atât din casă, cât și de pe terasa etajului. Are două camere amenajate pentru cazarea a trei persoane.

Supranumit părintele Dunării, Charles Augustus Hartley a fost inginerul șef al lucrărilor Canalului Sulina și inginerul șef al Comisiei Europene a Dunării. Deși cunoscut în primul rând pentru această lucrare, a participat și la lucrările Canalului Suez, ale Deltei Fluviului Mississippi, ale Portului Constanta.